Kurumsal Kimlik nedir? Kurumsal kimlik neden önemlidir?


Kurumsal kimlik; günümüz şartlarında bir firmanın, kurumun, vakfın veya bu türde çalışan farklı girişimlerin olmak üzere hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki duruşu, davranışı ve en önemlisi ise itibarını temsil etmesine verilen isim olarak göze çarpmaktadır.  Aslında kurumsal kimlik derken biz kurumun görünen yüzünü diyebiliriz. Böylelikle  Kurumsal kimlik tasarımı da saydığımız farklı alanlardaki kurumların faaliyetlerine kişilik, ilke, misyon ve vizyon kazandırması anlamına gelir. Kurumlar kendilerini ifade ederken ve itibar sağlarken aslında günümüzde önemli bir husus olan kurumsal kimlik tasarımları ön plana çıkar. Burada altını özellikle çizeceğimiz bir kavramı ortaya çıkarır,  kurumsal kimlik firmanın prestijini oluştururken, aynı zamanda da markanın değerinin artmasını sağlamaktadır.


Kurumsal Kimlik Tasarımı Nasıl Oluşturulur?


Kurumsal kimlik tasarımında öncelikle dikkat edilmesi gereken kısım her zaman için önemli olan ve en çok göze çarpan logo tasarımıdır. Logo tasarımıyla işe başlanır ve logo firmanın yapı taşı haline gelerek birçok şey oradan çıkmaya başlar. Bu sebepten dolayı logo tasarımında uygulama alanları üzerinde oldukça düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Teknik olanaklara bakılarak her alanda kullanılabilecek ve bunu her alanda uygulanabilecek bir logo tasarımı yapılmalıdır. Logo tasarımının bir önemli özelliği ise kurumu tam anlamıyla ifade edebiliyor olması gerekmektedir. Kurumsal anlamda yapılan birçok faaliyetin hatta çalışanların iş kıyafetlerine kadar olan her şey logo tasarımında bir bütünü oluşturmalıdır.

Kurumsal kimlik firmaların imzası niteliğini taşımakta olup asla değişime açık değildir. Bu yüzden firmaların büyüklüğü ne olursa olsun kurumsal kimlik tasarımı yapılırken çok titiz davranılmalıdır. Doğru seçimler özellikle tasarımcının doğru seçilmesi çok önemli bir etkendir. Çünkü markalara bir imaj kazandıracak, hedef müşteri kitlesindeki bilinirliği arttıracak, hizmet ya da ürünlerin tanıtılmasını sağlayacak olan bu seçim firmanın bilinirliği üzerinde etkisi olacaktır. Büyük firmalar için, firmanın kendi vizyon ve araçları ile geliştirilen, herkes için ortak tanıma sahip olan bir kurumsal kimlik tasarımı yapılmalıdır.

Kurumsal kimlik oluşturulurken özellikle kurumun yapısının bilinmesi ve detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu süreçte firmanın profili çıkarılarak pazarlama stratejisi belirlenmeli ve tüm etkiler üzerinde durulmalıdır. Kurumsal kimlik çalışmasında renk analizi ve grafik çalışmaları detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Kurumsal kimlik tasarımı tamamlansa dahi sonuca ulaşmak uzun sürer. 6 ay ve 2 sene içinde çalışmaların işe yarayacağını göreceksiniz.

Kurumsal kimliğin oluşturulması bir kuruma şunları katar;
1.    Kurumun isminin son kullanıcıya dahi ulaşması ve kullanıcıda etki yaratması
2.    Kurumun özelliklerinin görsellikle aktarılabilmesi
3.    Kurumun ürün veya hizmetlerinin kalite garantisi
4.    Kurumun ürün veya hizmetlerinin sektörel konum ile ilgili bilgileri aktarabilmesi
5.    Kurumun rakipleri arasında sıyrılabilmesi

Kurumsal Kimlik nedir? Kurumsal kimlik neden önemlidir? - blog - Brain and Brand


Kurumsal Kimlik Tasarımı Aşamaları Nelerdir?


Kurumsal kimlik oluşturulurken beş temel aşamadan yararlanılır. Bunlar;
1.    Tasarım sürecine geçilmeden önce tasarımı yapacak uzmanların tüm işleri belirlemesi ve firmaya onaylatması gerekmektedir. Bu yüzden firma ne istediğine karar vermeli ve uzmanların işini kolaylaştırmalıdır.
2.    İkinci aşama zamanlamadır. Tasarım oluşturma sürecinde belirlenen zamana sadık kalınması gerekmektedir. Ayrıca tasarımların modern olması ve çağa ayak uyduruyor olması gerekir. Böylelikle firmanın geçerliliği artar ve çağdaş kalması sağlanır.
3.    Diğer bir aşama sunum aşamasıdır. Tasarım uzmanlarının sunumlarının firmaya yapıldığı aşamadır.
4.    Düzeltme aşaması olan dördüncü aşamada, sunum aşamasından sonra firmanın istediği düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Tasarımda yapılan iyileştirmelerle tasarım, firmanın isteğine uygun hale gelir.
5.    Son aşama da firma tarafından onaylanan tasarımların tüm alanlarda yayılması sağlanır.