Firmanız için reklam neden önemlidir?


Burada reklamda söz konusu olan mal geniş anlamda, bir ihtiyaç ve isteği doyurma özelliği olan ve değişime konu olabilen bir şeydir. Mal, fiziksel bir nesne olabileceği gibi, bir hizmet ya da bir düşünce de olabilir.


Üretimde Reklam


Malların fiziksel olarak üretimi, bir pazarlama eylemi ya da reklamın doğrudan konusu değildir. Ancak bir reklamcı ya da bir sanat yönetmeni, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine uygun malların tasarlanmasında ve şekillendirilmesinde, görsel tasarımında özellikle çağımızın gerektirdiği koşullarda önemli bir rol üstlenebilir. Bir tasarımcı aynı şekilde bir malın fiziksel özelliğini belirleyen çeşitli öğelerin ambalaj, logo, kurum kimliği gibi mala bağlı hizmetleri tasarlanmasında ve geliştirilmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir..


Neden Reklam?


Reklam, pazarlamanın bir öğelerinden birinde yer almaktadır. Bizim için önemli bir husus neden reklam? Bir kurum veya işletme neden reklam yapmak zorundadır? Ünlü pazarlama gurusu olan Philip Kotler’in dediği gibi şayet bir işletme pazarlama kuramının öngördüğü tüm davranışları eksiksiz yerine getirse, belki reklama ihtiyacı olmayabilirdi. Örneğin önce tüketici ihtiyaç ve tüketici eğilimleri belirlense, buna uygun ürün tasarımı gerçekleştirilse ve ürün uygun bir fiyatla, uygun dağıtım kanalları kullanılarak alıcılara ulaştırılsa, kuramsal olarak belki reklama gerek kalmayacağı iddia edilebilirdi. Kuramsal olarak her şey iyi görünse bile gerçekte asla böyle olmamaktadır. Geçmişte ve günümüzde dahi reklam ile uğraşmadan, kendi kendine satışını gerçekleştirebilen hiç bir ürün bulunmamaktadır. Bu nedenle reklam hiç bir zaman bir amaç olarak değil, bir kurumun görünen yüzüyle satışlarını arttırmakta yararlanılan bir araç olarak ele alınmalıdır.

Firmanız için reklam neden önemlidir? - blog - Brain and Brand


Reklam Maliyeti


Elbette reklam konusunun en etkin bir durumu da maliyet söz konusudur. Bu bağlamda kurumların reklam için düşünceleri aslında bir maliyet mi yoksa karlılığı artırıcı bir yatırım mı diye kafalarda soru işareti her zaman yer almaktadır. Bu kafa yoran ve hiçbir zaman gitmeyen soru işaretleri derin bir incelemeyi gerektirmekte ve iyi analizler yapılmasını gerektirmektedir. Elbette reklam bir maliyet olarak görülüyorsa eğer ona göre bir maliyet tablosu çıkartılmalıdır.

Çağımızın gerektirdiği koşullar göz önüne alınarak günümüzün rekabet ortamında reklam bir yatırım olarak görülmeli ve bunun üzerinde kuruma fayda bile sağlanmalıdır. Elbette reklam bir fayda getirecekse ve maliyeti de karşılanacaksa bu kurum için reklam yönetimi için çok önemli bir husus olacaktır. İşletmenin gelecekteki satışlarını arttırarak yapılan harcamaların işletmeye daha fazla olarak geri dönmesini sağlayacak olan reklamın bir yatırım olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.